senastenytt

Vi hjälper små företagsägare i Norrland att växa genom att tillsammans med Dig; analysera, planera och genomföra strategiska förbättringar för att eliminera de hinder som stå i vägen för att nå Dina mål.

JunI 2018 - TILLSVIDARE

Ett bolag inom Infraröd Värme som ägs av tre personer har sökt sig till Holistisk Avkastning AB och vill förändra förutsättningarna för deras bolag och få bättre kontroll och balans inför 2019. De har beställt en Företagsstrategisk mognadsanalys® och vill därmed staka ut ett förändringsresa för sig själv, sin bolag samt de människor som är direkt berörda av att de lyckas.

2018/19 - TILLSVIDARE

Holistisk Avkastning AB söker förändringsledare som vill också delta och hjälpa andra företagsägare med sina företag.

september 2017 - Mars 2018

Två bolag i Edsbyn har riggats om för bättre Holistisk Avkastning® för dess ägare och deras anställda. Ägarna har, genom Företagsstrategisk mognadsanalys® rapporten genomfört nödvändiga förändringar för att hitta bättre balans och hållbarhet i deras företag och i deras liv.

vÅREN 2017 - HOLISTISKT AVKASTNING FÖRLÄsningar

Föreläsningar kring Holistisk Avkastning® konceptet avklarat i dessa städer: Gävle, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Oktober 2016 - TILLSVIDARE

Som ordförande ansvara för att rigga om Bemanning och Rekrytering Nordic AB inför ägarens operative exit samt skapa struktur och ordning i styrelsearbeten samt höja kompetensnivån hos Kontorschefen samt de övriga anställda så de kan sköta bolaget själva utan ägarens inblandning.

Augusti 2016 - Dec 2016

Som ordförande och förbättringsledare hjälpte Mariaskolan i Umeå med finansielstyrning samt standardisering av deras systematiska kvalitets-, arbetsmiljö- och säkerhets arbeten inför kommande skolinspektion och årsstämma. Tack vare samspel, vision och lite ordning o reda har skolan fått en helt ny styrelse med kraft och resurser för de stora satsningar som väntar.

December 2015 - Oktober 2016

Som extern ordförande och förbättringsledare hjälper Nator AB med visionsskapande, omriggning, finansielstyrning samt standardisering inför företagets expansionsplaner 2018.

December 2015 - 2016

Deltidsuppdrag att, via bemanningsföretaget Bemanning och Rekrytering Nordic AB, hjälpa deras nyckel kunder med att guida de mot uppsatta strategiska ägarmål. Genom att genomföra Företagsstrategisk mognadsanalys ®, hjälpa till att forma en nya ägare/styrelse uppsättning som tillsammans skapa "nya" bolag som alltid drivs strategiskt och med ordning o reda.

December 2015, VENTURECUP

Att som temporär extern styrelseordförande hjälpa nystartade bolaget Nordic Eco Steam AB med strategisk ägar/styrelseplanering. Bolaget har, på grund av sitt attraktivt och väl genomtänkt affärsidé utsetts till en Top-5 affärsplan av VentureCup inom kategori Life Science & Teknik för 2015.

Maj 2015, Regionsbäst inom Arbetsmiljö!

Eldklottet valde Hagmans Tak Norr som första plats vinnare till årets Arbetsmiljö pris för Gävleborgslän efter att ha följt upp det arbete som som inleddes 2013.

Maj 2014, Framför Företag 2013

Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle selekterade Hagmans Tak Norr som ett av de 50 främsta företag i Gävleborgs län för 2013.

Maj. 2014, Arbetsmiljöföretag nominering 2013

Eldklottet (Företagarna) valde Hagmans Tak Norr som finalist till årets Arbetsmiljö pris efter att ha sett allt arbete som vi har lagt ner de sista halv-året med att skapa "Det Nya Hagmans".

Sep. HT 2013 - vt 2015

Som ny tillsatt VD på Hagmans Tak Norr AB, är målet att rigga företaget från Sälj till Faktura för framtida expansion i Norrland, samt leda bolaget genom denna expansion.

Maj. 2013 - Sep. 2013

Uppdrag att vara del-tid Företagsutvecklingschef hos ett tjänste företag i Gävlekommun. Har genomfört BCM-QMS Sweden:s Företagsstrategisk mognadsanalys ® och arbetade med ägaren/styrelsen med planering av flera företagsförbättringsprojekt med fokus på organisationsförändringar, skapa forrutsebarhet i företagets ekonomiska styrning samt ordning och reda med miljö fokus.

Mars. 2013

Examensarbete om "Dödensdal" och samband mellan småföretagens hinder och Företagsstrategisk mognadsanalys ® (SBMA™) publicerade hos Umeå Universitetets Handelshögskolan. Se länken till höger.

Feb. - Maj 2013

Uppdrag att vara del-tid Företagsutvecklingschef hos ett tjänste företag i Västerbotten/Västernorrland och genomföra flera företagsförbättringsprojekt med fokus på ISO-standardisering.

Jan. 2013

Uppdrag att vara del-tid Tekniskchef hos ett miljöteknik företag inom VA-industrin. Rollen bestå av att rigga bolaget för internationalisering av deras produkt. Bla. FoU, 0-Serie och produktionsprocesser skapande, ny produktmodel framtagning samt leverantör och logistik strukturen riggas för 10-faldig produktionstakts ökning.

Nov. 2012

Examensarbete om "Dödensdal" och BCM-QMS Sweden's Företagsstrategisk mognadsanalys ® färdigt. Invänta publiceringen.

Okt. 2012

Samarbete med bl.a. utländska investerare om att skapa, genom förvärv, Norrlands största koncern inom komposit teknik. Holding bolaget ska heter "Nordic Composite AB".

Aug. 2012

BCM-QMS enskild firman nerlagt för att undvika insider konflikter för kommande uppdrag.

Jan. 2012

Tillsammans med Conecti AB, vinner BCM-QMS Sweden ett ramavtal med en kommun i Västernorrland för 2012/13. Vi ska stödja kommunen med konsulttjänster inom kravställning av varor och tjänster.

Nov. 2011

BCM-QMS Sweden blir utvald för att leda eda ett "Idé till verklighet" projekt för en grafisk pekskärms applikation (Mobil APP) utvecklarföretag i Stockholm. Stödet bestå av idéverifiering, IP-skydd och projektplanering.

Nov. 2011

BCM-QMS Sweden blir utvald för att leda ett "Idé till verklighet" projekt för ett innovationsföretag i Västernorrland vars fokus är att tillverka plast från biomassan alt. sälja eller licensera till tredje part.

Okt. 2011

BCM-QMS Sweden blir vald av en mindre grupp utländska investerare om att strukturera upp en affärsmodel för att starta en "Intellectual Property Brokerage House" i Västerbotten. IPB-House AB (UB) syfte var att dra nytta av innovationer och idéer som kommer från norra Sverige och hitta utländska investerare/köpare/licenstagare för de.

Okt. 2011

BCM-QMS Sweden blir vald att hjälpa en franchise ägare expandera i Västernorrland / Västerbotten genom förvarv av konkurrerande verksamheter. Mitt roll var att genomföra ett företagsbesiktning (som komplement till s.k. "Due Diligence") med fokus på förvarvets företagsmognad enligt BCM-QMS Sweden Företagsstrategisk mognadsanalys® modell.

Apr. 2011

Tillsammans med Umeå Universitetets Handelshögskolan gav BCM-QMS Sweden ett uppdrag till två stycken BA studenter att utföra en examensarbete kring konceptet "Dödensdal" och Företagsstrategisk mognadsanalys ®.