om mig

Vi arbetar med de allra enklaste metoderna för att hjälpa Dig att nå Dina mål snabbt, men i den takt som Ert företag klarar av att genomföra dem.

Hur ser Jag på min roll:

Jag ser inte de företagsägare Jag hjälper som uppdragsgivare, utan som en del av vår gemensamma utveckling. För varje företagsägare som öppnar sig för strategisk förbättring och bättre styrning öppnas nya möjligheter för samarbete och gemensamma framgångar.

Hos Mig är ”Kundvård” likställd ”Partnerskap”. Tillsammans arbetar Vi framåt med stöd av de experter som finns inom Mitt nätverk.

Jag är här för att se till att förbättringar sker NU, inte om några månader eller år, och Vi gör alltid denna resa tillsammans. 

Konceptets historia:

Jag startade enmansföretaget 1994, men ändrade senare namn till BCM-QMS när konceptet Företagsstrategisk mognadsanalys® sjösattes 2009.

Året 2010 konkretiserades Företagsstrategisk mognadsanalys® som ett verktyg för alla sorters företag. Detta genom att BCM-QMS (och den stödjande ledningssystem som Företagsstrategisk mognadsanalys® vila på) blev kvalitetscertifierade enligt ISO-9001.

Hösten 2012 lade jag den enskild fima villande för att istället ta frilans uppdrag (anställningar, externa VD-, Företagsutvecklare- eller Ordförande roller) för att på brett front köra Företagsstrategisk mognadsanalys® för att validera att konceptet faktiskt fungera på alla sorters små företag och organisationer (under 30-anställda).

Idag:

Idag förhandlar jag varje Företagsstrategisk mognadsanalys® uppdrag utifrån Mina klienters egna förutsättningar och numera ingår jag under paraply organisationen Holistisk Avkastning AB. Dessa klienter finns från Gävleborg till Västerbotten och bestå av båda ny och gamla företag. 

Framtiden:

Min vision (och de som jag samarbete med):

  • Vi verkar för att ägare till Svenska SME bolag ska mogna som företagsägare och ledare
  • Vi verkar för att ägarens företag ska riggas om för att vara synkroniserade med ägarens personliga mål med sitt liv
  • Vi arbetar med de anställdas individuella och kollektiva mognadsgrad och därigenom skapa balans, trygghet och förutsägbarhet för personligt och ekonomisk värde nåt vi kallar Holistiskt Avkastning ®
  • Att hjälpa ägaren med att nå sina personliga mål med sitt företag är viktigare än att vi tjänar en massa pengar på vägen