mognadstrappa

Företagsstrategisk mognadsanalys®

Strategic Business Maturity Analysis™

(SBMA) "Förutsättningarna till att nå Dina mål måste skapas av Dig"

De flesta småföretags ägare känner igen Sig när de få sitta ner och reflektera över företaget och hur den påverka De.

Oreda

De känner att De behöver få kontroll över verksamheten eftersom kunderna klagar, personalen klagar, kvalitén är varierande eller maskiner stå stilla. De upplever att De har tappat överblick över de anställda och vet inte om alla dra åt samma hål eller ej. De upplever att De trampa på samma ställe dagen in och dagen ut. De drunknar i det dagliga, det känns som att företaget äga snart allt av Mig (!) och De hinner sällen stanna upp och titta framåt och fråga; Vart är JAG på väg?

Uppryckning

För att städa upp "Oredan" i företaget, lyssnar företagsägaren till sina kompisar och sedan spendera man stora summor av pengar år efter år på diverse verktyg, IT-lösningar eller de senaste flashiga förbättringstrender och utbildningar. Men trots de stora punktinsatser och ansträngningar, De är snart tillbaka till Oreda. Då ställer De frågan; Vad är det som JAG har missat?

Hinder

Dessa småföretagare VILL förändra OCH förbättra, men upplever dock att det finns flera dolda hinder som stå i vägen. Oftast kan De inte sätta finger på vad det är och därmed har svårt att beskriva vilka förbättringar De behöver genomföra för att få flest positiva effekter, eller när dessa förbättringar ska introduceras för att ge de bästa resultat för att företaget ska nå Deras mål (om man har lagt upp mål).

Lösning = Självinsikt och beslut

Att stanna upp är det första steget i självinsikt. Att definiera vem Du är och vart Du är på väg. Du har omedvetet gett makt åt "Företaget" att äga Ditt liv medans de andra delar av Dig få stå tillbaka på grund av det. Insikten om att företaget ska vara ett verktyg för att hjälpa dig - inte hindra dig är en förutsättning för att få bättre balans i Ditt liv!

Därför behövs Företagsstrategisk mognadsanalys® som tar an det komplicerade verkligheten och ger Dig, som företagsägare, en tydligt bild över vad som behöver ändras, i vilket ordning, samt vart man behöver investera i eller vilka områden kan man lämna i fred. Att skapa Holistisk Avkastning ®för dig krävs helhet och ett holistiskt perspektiv där alla beståndsdelar av vem du är och vad Ditt företag ska vara ingår.