hur vi arbetar

Vi är Din högra arm. Vi är beställaren, kravställaren och projektledaren enbart för Dig. Vi driver förbättringsprojektet tillsammans mot dess mål, inom bestämd budget och takt. Vi arbetar som "Byggherre" och leder samtliga underleverantörer och samarbetspartners under hela förbättringsresan och Du är den som skapar förutsättningarna som krävs för att lyckas.

Förändringsresan börjar alltid med Dig som bolagsägare och förutsättningarna till att nå Dina mål måste alltid skapas av Dig.

Vilka är då Dina förutsättningar för att fortsätta att driva bolaget såsom det ser ut idag? Vart vill Du vara om 5-10år? Har Du en bra balans mellan arbete och fritid med familj eller vänner? Vill Du fortsätta att ha den arbetsbelastning Du har idag fram tills din pension? Eller är det dags att ta en paus och blicka framåt, titta på de olika val Du har i livet och sedan göra ett beslut och ändra kursen för Dig och Ditt företag?

När Du har kommit till den självinsikten att det är dags att rigga om Ditt liv och Ditt företag så kan Vi hjälpa Dig.

Vi hjälper Dig att klippa bandet mellan Dig själv och Ditt bolag så att bolaget kan stå på egna ben utan att vara klistrade till Dig. Vi hjälper Dig att svara på frågan "Hur kan Jag använda Mitt företag som ett verktyg i Mitt liv - istället för ett hinder?"

Omriggningen av Ditt liv och Ditt bolag är en gemensamt satsning mellan Dig som företagsägare och Mig som ägarstöd, därför måste Vi ha ett stort förtroende för varandra och måste kunna arbeta tillsammans som partners och kollegor.

Nyckeln till omriggning ligger därför i insikten om mognad:

  • Personligmognad för att kunna blicka framåt och ha det mod som krävs för att släppa över kontrollen av Ditt bolag till andra
  • Styrelsemognad att kunna vara ett stöd till Dig när du blickar framåt och hjälper Dig att styra företaget mot Dina nya långsiktiga mål
  • System- och processmognad som hjälper människor att jobba rätt, effektivt och hållbar
  • Ledarskapsmognad att ha de rätta personerna på plats i bolaget för att dels kunna underhålla det "nya" bolaget och dels driva den mot uppsatta, mätbara mål
  • Långsiktighetsmognad är att ha det tålamod som krävs för att ständig förfina och förbättra företaget för bättre Ekonomisk- och Holistisk Avkastning®

Företagsstrategisk mognadsanslys® är den enda hjälpreda Du behöver för att guida Dig mot Dina nya, långsiktiga, mål eftersom Du måste veta hur hela bolagets mognadsgrad ser ut. Från styrelsen hela vägen genom företagets alla beståndsdelar. Utan ett holistiskt perspektiv kommer Du inte heller få en holistisk karta över vad som behöver ändras och i vilken ordning och takt. Utan helheten kommer Du på Din höjd bara kunna förbättra vissa delar av Ditt företag medans resten sitter kvar och måste väntar några år till innan någonting görs åt de.

Därför utgår vi från 5 enkla steg:

1. Reflektion - Vi tar en paus från Dina dagliga bördor och blickar tillsammans framåt, Vi tittar på de olika val Du har i livet framför Dig och sedan gör Du de beslut som gäller just för Dig genom att lägga upp kort och långsiktiga Holistisk Avkastnings® mål.  Sedan utifrån dessa mål planera Vi hur Vi ska ändra kursen för Ditt företag.

2. Analys – Vi gör en Företagsstrategisk mognadsanslys® för att ge Dig ett brett beslutsunderlag som innehåller samtliga förbättringsåtgärder och investeringsalternativ för Dig att besluta om.

3. Projektering – Med Företagsstrategisk mognadsanslys® rapporten som underlag, planerar Vi tillsammans; prioriteringar, kostnader och takten för omriggningen. Vi bestämmer/ projektbemanning (mina experter, Dig och Dina kollegor och anställda), aktiviteter och risker så att Du som ägare har en helhetsbild och kan besluta om vad som ska göras, av vem och när.

4. Rigga om - Vi är Din högra arm. Vi är beställaren, kravställaren och projektledaren enbart för Dig. Vi driver förbättringsprojektet tillsammans mot dess mål, inom bestämd budget och takt. Vi arbetar som "Byggherre" och leder samtliga underleverantörer och samarbetspartners under hela förbättringsresan och Du är den som skapar förutsättningarna som krävs för att lyckas.

5. Reflektion - Vi blickar tillsammans bakåt, och se hur resan har varit för Dig, Dina kollegor och de anställda. Vi tita på de Holistiska mål som du har satt upp för dig själv och bolaget och sedan konstaterar vi det vi konstaterar. Något man kalla Ekonomisk- och Holistisk ROI®. Nu kan bolaget stå på egna ben och Du kan se på bolaget utifrån (eller fortsätter att arbeta i bolaget) utan att det kväver dig.

Så om Du känner Dig mogen att ta nästa kliv i Ditt liv med Ditt företag, återkommer till oss och Vi kan resonera kring Ekonomisk- och Holistisk Avkastning®tillsammans.