• Start
  • Holistisk Avkastning®
Holistisk Avkastning AB
Avkastning kan mätas i annat än pengar.
 
Till företagsägare som önskar sig balans och andrum i sitt företagande:

Vår roll inom Holistisk Avkastning® gruppen är att vara delaktiga i ditt arbetsliv och guida både dig som företagare och ditt företag mot balans, långsiktighet och avkastning på flera plan än bara pengar.

Vi hjälpa dig att skapa självinsikt om vem Du är som företagsägare, vart Du vill vara om 3-5 år och varför. Sedan tillsammans rigga vi om bolaget så att det blir ett verktyg för dig att nå dina mål, istället för en hinder. Vi fokusera främst på företag och organisationer med mindre än 30 anställda, men välkommen om du har flera.
 
Ek frö

** Av egen erfarenhet vet vi att för att komma över det största hindret på denna förändringsresa behövs hjälp. Någon som kan bidra med guidning och förståelse inför och under förändringsresan. Någon som kan, med konkret handlingskraft, hjälpa till att operativt genomföra det som behöver förändras i ditt företag för att komma dit bolaget ska och som dessutom kan hjälpa dig som företagare att komma dit du ska. Det är därför vi har skapat Holistisk Avkastning®. Vi är en grupp erfarna, kunniga och företagsamma personer som brinner för att hjälpa och guida andra - och vi finns för Dig.

** Att göra en förändringsresa med oss innebär bättre balans för Dig, Din personal och de som du har nära:
Med förbättrad ekonomisk och holistisk styrning försvinner de klassiska problem som finns i små företag (strul, slöseri, brist på styrning, personalomsättning, låg eller obefintlig vinst, likviditetsproblem mm.)
Med bättre ordning och reda och balans runt omkring dig och ditt företag elimineras onödig stress för alla och människan mår bättre
Du slipper behöva ha koll på allt och alla och få mer "egen tid" för att hitta bättre balans i andra områden än bara "Karriären"

Förändringsresan med oss kan ta mellan 3-12 månader och består alltid av:

Självinsiktsworkshop – Jag som ägare; vem är jag, vart är jag på väg och varför samt hur ser jag att jag är på väg - mätetal för Holistisk Avkastning® tas fram
Företagsstrategisk mognadsanalys® - Analysen påvisar förutsättningar, prioriteringar, angreppsmetod och Ekonomisk- och Holistisk ROI® (förväntad avkastning på Din investering)
Förbättringsplanering - Förändringsledare och Ägaren planerar vad som ska göras, i vilken ordning och hur snabbt det ska gå
Genomförande - Förändringsledaren driver samtliga förbättringar tillsammans med Dig, de anställda och ev. experter
Uppföljning - Återkoppling till de Holistiska Avkastningsmål som lades upp för projektet och hur mycket man har överträffat de målen.

Om du vill veta mera om Holistisk Avkastning® och hur vi guidar, stödjer och genomför förändringsresan tillsammans, kontakta någon av våra föreläsare och boka en tid för ett förutsättningslöst möte:

Myles Dean, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +46 729-756060
Malin Åhman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. +46 705-251455

Om du är intresserad av att själv vara en förändringsledare eller arbeta som expert under Holistisk Avkastnings paraply koncept, kontakta:

Myles eller Malin

För närvarande arbetar vi huvudsakligen i Gävleborg och Västernorrland.